Барановские чтения 2013-02-20                            
DSCF6701
Открытие
DSCF6702
#PIC_TEXT#
DSCF6703
#PIC_TEXT#
DSCF6704
#PIC_TEXT#
DSCF6705
Палата заседаний ИАИ
DSCF6706
#PIC_TEXT#
DSCF6707
Наши ветераны
DSCF6708
#PIC_TEXT#
DSCF6709
#PIC_TEXT#
DSCF6710
#PIC_TEXT#
DSCF6711
#PIC_TEXT#
DSCF6712
#PIC_TEXT#
DSCF6713
#PIC_TEXT#
DSCF6714
#PIC_TEXT#
DSCF6715
#PIC_TEXT#
DSCF6716
#PIC_TEXT#
DSCF6717
#PIC_TEXT#
DSCF6718
#PIC_TEXT#
DSCF6719
#PIC_TEXT#
DSCF6720
#PIC_TEXT#
DSCF6721
#PIC_TEXT#
DSCF6722
#PIC_TEXT#
DSCF6723
#PIC_TEXT#
DSCF6724
#PIC_TEXT#
DSCF6725
#PIC_TEXT#
DSCF6726
#PIC_TEXT#
DSCF6727
#PIC_TEXT#
DSCF6728
#PIC_TEXT#